Att hellre fälla än fria

En fråga jag kommit på mig själv med att ställa mig mer frekvent på sistone är: Har #MeToo-rörelsen skapat en ängslighet som helt vänt på det gamla uttrycket ”hellre fria än fälla”?

Min åsikt, d.v.s. att det alltid är den utsatta parten, i dessa fall kvinnan, som har obestridligt tolkningsföreträde kommer aldrig att förändras, men förhållningssätt och agerande från omgivningen kan i vissa fall ifrågasättas. Det finns risk för att hela rörelsen och själva grundproblematiken förvanskas och förminskas om fokus läggs på helt fel saker.

Jag förstår att en del män gärna flyttar fokus från kvinnors historiska utsatthet till männens i nuläget utsatta situation med utpekanden och anklagelser av varierande allvarlighetsgrad, men alla försök till jämförelser med vad kvinnor alltid fått utstå och uthärda är omöjliga och enbart löjliga.Däremot måste man nog sansa sig lite från båda hållen, främst för att hålla rörelsen och ämnet levande och relevant, men också för att låta den vara diskuterbar på en seriös nivå. Nu verkar många vara rädda för att uttala sig ”fel”, d.v.s. lite spontant, klumpigt och ogenomtänkt med risk för missförstånd vilket är väldigt lätt när mottagaren ofta aktivt letar efter vaga förklaringar som kan vinklas lite hur som helst.

Man tar från ledningshåll också det säkra före det osäkra och fryser ut, avlägsnar eller avskedar personer som utpekas på ibland väldigt lösa och icke verifierade grunder vilket leder till en välkommen bekräftelse för de män som påstår sig vara utsatt för en veritabel ”häxjakt”.

Genom ängslighet över att hamna på ”fel” sida i debatten underlättar man alltså istället för de som redan befinner sig på denna sida, d.v.s. de som kritiserar, förlöjligar eller avfärdar hela #metoo-rörelsen som feministiska fjanterier.

 

Jag tycker också att vi ska vara noggranna med vilka ord vi använder, jag ogillar starkt när man använder orden ”offer” och ”förövare” annat än i allvarliga brottsfall, t.ex. våldtäkt, grovt sexuellt eller annat våld. Det blir helt fel när det avser tafsande eller verbala kränkningar eftersom det bidrar till att jämställa handlingarnas allvarsgrad vilket i förlängningen kan bidra till att dessa kränkningar förlöjligas och minimaliseras. Problemet är att det inte finns några bra och rättvisande ersättningsord annat än exempelvis ”den utsatta” och ”gärningspersonen”.

Jag kan också tänka mig att väldigt få kvinnor vare sig vill bli kallade eller ser sig själva som offer i den bemärkelsen att de ska anses som svaga och totalt hjälplösa varelser, när det i själva verket krävs oerhörd styrka att först bli utsatt och sedan tvingas fortsätta leva sitt liv i påtvingad tystnad, rädsla och i värsta fall trauma.

De kvinnor som nu gått ut med sina berättelser, oavsett när i tiden händelsen inföll, är alla starka, modiga hjältinnor och förebilder till alla dem som hädanefter förhoppningsvis aldrig kommer att i tysthet tolerera kränkningar av något slag.

 

Anna Hedenmo, Publicistklubbens ordförande och känd från SVTs Agenda har en intressant tanke när det gäller journalistiken och medias granskning av #metoo-kampanjen. Hon tror att rädslan för att granska den”goda sidan” har satt den journalistiska reflexen ur spel. Läs hennes artikel i ämnet här >>

Annonser

#JustMe…?

Är förmodligen en aning sen på bollen som vanligt, men jag har några små funderingar kring det här med #MeToo-kampanjen. (kampanj är egentligen ett konstigt uttryck för detta men i brist på något bättre använder jag fortsättningsvis uttrycket).

Funderingar är inte heller rätt ord för ärligt talat är det snarare en typ av obehagskänsla som liksom pockar på min uppmärksamhet samtidigt som jag försöker ignorera den allt jag kan, för vad kan vara obehagligt med en så oerhört viktig fråga för alla kvinnor och med sådan oanad och enorm genomslagskraft över hela världen?

För att klargöra att jag helt och fullt stödjer kampanjen, vill jag meddela att jag själv blev sexuellt utnyttjad/trakasserad i tidig ålder och tyvärr vet allt om psykiskt lidande, ensamhet och skam och skuldkänslor kopplat till detta.

Och det är det här som är själva grejen med allt som nu sker, den frigjorda skammen, de bortblåsta skuldkänslorna och den nedsatta foten – nu är det nog! Känslan och insikten av att nästan alla kvinnor oavsett generation har utsatts för någon typ av sexuella trakasserier. Du är inte ensam, rädslan och frustrationen är inte längre din att ensam bära, skammen tillhör inte längre dig. Den är, och har alltid varit männens.

Så vad kommer då min obehagskänsla ifrån? Den är svårförklarad så jag hoppas ni hänger med i svängarna.

Man kan först och främst diskutera hur man definierar sexuella trakasserier, och nu menar jag inte våldtäkt eller andra grova överträdelser utan mer subtila anspelningar som inkluderar makt och sex. Kan man överhuvudtaget gradera dessa på något sätt när varje upplevelse är individuell och känslan av kränkning likaså? Kan man känna sig kränkt av en hand på axeln eller om ryggen som tröst eller en lätt strykning på kinden av en tillfälligt bekant, något som är avsett endast som en ömhetsbetygelse och inget annat?

Det är närapå omöjligt att sätta några gränser när det handlar om individuell perception, men det måste ändå vara någon slags rim och reson.

Så nu till själva kärnan till mina funderingar som hänger ihop med hur #metoo-kampanjen utvecklat sig. Hur stort är behovet för den utsatta att förövaren hängs ut i media? Kan man i vissa fall ifrågasätta syftet? Kan man överhuvudtaget ifrågasätta något i denna kampanj utan att själv bli ifrågasatt angående sitt påstådda engagemang?

Hur ärlig är man som kvinna med sitt ibland överdrivet aggressiva försvar av de utsatta kvinnorna, sina ”medsystrar” som man fram till nu varit tysta tillsammans med även om man varit i en bättre position att agera, stötta eller hjälpa?

Hur intresserad är man egentligen av en seriös kommunikation med motparten om problemet, i detta fall den manliga delen av mänskligheten?

Jag får känslan av att väldigt många rycks med av mediecirkusen och sina känslor, och att ivern att peka ut enskilda individer blir viktigare än det strukturella grundproblemet.

Det är så oerhört viktigt att den här debatten lever vidare och utvecklas, och då i seriösa ordalag. Men utvecklas det till att enbart bli någon typ av ”blame and shame game” eller en feministisk ”happening” kommer debatten om de grundläggande problemen att självdö förr eller senare och det vore en skam nu när vi äntligen har ett ordentligt grepp om manligheten…..

Acceptabel kvinnlighet

Jag anser mig vara feminist och borde inte ha några problem med mina ståndpunkter, men jag inser mer och mer att jag faktiskt  ifrågasätter en hel del. Jag har många tankar om traditionella könsroller, genus och normer och de är inte alltid så feministiskt korrekta precis. Ibland kan jag tycka att feminismen går för långt när det gäller vissa saker, och jag tänkte börja med en lite mer lättflytande spegling av vad jag menar.

Sedan tidernas begynnelse har kvinnor gjort sitt bästa för att attrahera män. Det har ju med själva biologin att göra, reproduktion för att föra människosläktet vidare. Män har av samma orsak lagt manken till för att visa sin manlighet och styrka för att få kvinnor att välja att föra just hans överlägsna egenskaper vidare. Detta har pågått, och pågår fortfarande i alla världsdelar och kulturer. Attraktionsgenen är nedärvd, men konsten att förföra en partner har utvecklats och förfinats som tur är.

I den feministiska högkonjunktur som nu råder är det inte bara jobbigt att vara en ständigt påhoppad och kritiserad patriarkal företrädare, d.v.s. man, det är också svårt att vara en modern, feministisk kvinna som vill bejaka sin kvinnlighet. Av någon anledning måste tydligen all kvinnlighet neutraliseras så mycket som möjligt för att en kvinna ska kunna hävda någon typ av trovärdighet i feministiska frågor. Åtminstone är det vad delar av den feministiska rörelsen anser. Klä dig absolut inte det minsta utmanande och använd inte för mycket makeup. För vilka pyntar du dig för om inte männen? Man får ibland uppfattningen att man bör vara så oattraktiv som möjligt för att vara en trovärdig feminist.

Men många av dagens feministiska ikoner är populära artister av olika slag, vältränade, välsminkade, ofta med utmanande klädsel. Och även om innehållet i deras musik och musikvideos många gånger direkt talar emot det feministiska budskap de så gärna förmedlar utanför scenen, så är de ändå viktiga feministiska förebilder för unga tjejer och killar.

Slutsatsen är att kvinnor måste kunna tillåtas vara kvinnor fullt ut och samtidigt vara uttalade feminister, Kvinnor måste kunna ses som jämställda männen OCH bejaka sina feminina sidor fullt ut utan att riskera sexuella trakasserier eller angrepp från medsystrar.

Kvinnlighet har aldrig varit något hot mot män, men manlighet kan tyvärr fortfarande vara ett hot mot kvinnor.