Apropå ursprung

Etnicitet har tydligen hamnat så i fokus hos en del människor att dessa på allvar hakar upp sig på hur många spaltmeter som ägnas i media åt en inhemsk mördare i jämförelse med en utrikesfödd sådan. Man kan inte tänka sig att själva brottet eller historien kring detta kan värderas olika med hänsyn till allmänintresse eller andra parametrar, och därför påverka media att värdera och prioritera en händelse utan någon särskild hänsyn till förövarens etnicitet.press

En mördare är en mördare oavsett ursprung och det är själva brottet vi i första hand bör uppröras över, inte vem som utför det.

Man kan däremot diskutera de underliggande faktorerna utifrån en etnisk synvinkel, särskilt med tanke på det inflöde av olika nationaliteter och kulturer som följer av flyktingsituationen. Men detta har visat sig vara svårt då tendensen att generalisera alltid är närvarande.

Jag kan inte minnas att denna företeelse på väldigt länge varit så framträdande som det är just nu, och det beror främst på det främlingsfientliga samhällsklimat som växt fram i och med att rasistiska och fascistiska rörelser och politiska partier tillåtits föra fram sina ideologier relativt fritt. Populism och skrämselpropaganda har fått fäste och i allas vår försiktighet och flathet har dessa krafter, sakta men säkert, fått normaliserats. Orden demokrati och yttrandefrihet har blivit till slagträn och effektiva verktyg för de som spyr ut dessa odemokratiska och osolidariska budskap.

Vi har sedan urminnes tider kletat etiketter på människor utifrån fördomar om etnicitet, religion eller hudfärg. ”Romer är lata och tjuvaktiga”, ”judar är snåla och giriga”, ”afrikaner är vilda och obildbara” och ”finnar super hejdlöst och är våldsamma”. Man trodde ju att den här typen av förlegade generaliseringar utrotats vid det här laget, men tydligen är vi villiga att inte bara vidmakthålla vissa av de gamla fördomarna utan även skapa nya och lika förfärliga.

Jag menar att detta synsätt inte är värdigt ett humant och medvetet land som Sverige, speciellt inte i nödens år 2016….

Annonser

Handtag, famntag, klapp eller kyss…

thG2DPU2LWDet här med att ta i hand när man hälsar är viktigt för oss svenskar. Ni har väl knappast missat debaclet med MP-politikern Yasri Khan som vägrade ta en kvinnlig reporter i hand med hänvisning till sin religion. Det anses som alltför intimt att vidröra en kvinna, åtminstone en okänd sådan.

Det finns mycket att säga om detta, dels ur ett jämlikhetsperspektiv, men också med den religiösa aspekten i åtanke. Vi har religionsfrihet i det här landet, vilket t.ex. innebär att vi inte kan tvinga muslimer att äta fläskkött. Om man nu kan konstatera att religionen kräver att man visar särskild respekt för okända kvinnor genom att inte vidröra dem, kan vi då anse detta som oacceptabelt? Jag använder uttrycket ”visar särskild respekt för” enbart för att sätta mig i motsats till majoriteten av tyckare som menar att detta är respektlöst mot kvinnor och visar hur ojämlikt och kvinnofientligt islam är. Visst, jag håller fullständigt med, men det finns alltid två sidor av ett mynt…

”Man får ta seden dit man kommer” är den allmänna åsikten, men jag anser inte att religion är en sed. En sed är kulturellt betingad, i vissa länder hälsar man med kindkyssar, i andra med att gnugga näsorna mot varandra. Detta är vedertagna seder och har inget med religion att göra och man har alltså möjlighet att anpassa sig, vilket de flesta som kommer hit från andra länder nog försöker att göra så gott de kan och så långt som deras religion tillåter. Ska vi verkligen kräva att de avsäger sig sin tro för att deras uppförande ska passa oss? Hur skulle vi själva reagera om vi befann oss i samma situation?

Jag tycker personligen att synen och behandlingen av kvinnor inom dessa religioner många gånger är avskyvärda och fullständigt orimliga. Men borde vi inte istället för att kritisera och försöka förändra en världsreligion så att den ska passa in i vårt västerländska, demokratiska och feministiska samhälle och levnadssätt, försöka påverka och förändra människors (läs mäns) nedärvda attityder och värderingar så mycket vi kan? Men inte med kritik, bestraffningar, hat och våld, utan istället med lyhördhet, kunskap, stöd och envishet?

mpYasri Khan, (MP)

Män som hatar kvinnor

Vad är det som gör att våldet mot kvinnor eskalerat den senaste tiden? Då menar jag inte våld i nära relationer utan överfallsvåld och våldtäkter utförda av okända män. Jag räknar även in sexuella trakasserier i denna sorgliga statistik. Frågar man en Sverigedemokrat är svaret givet, så det gör man inte. Utlandsfödda är inte särskilt överrepresenterade i denna typ av brottstatistik.

Det är något med tiden och samhället vi lever i som tar fram det värsta av de gamla invanda patriarkala strukturerna. Dagens polarisering bidrar också till att kanalisera hat och frustration dels mot invandrare men också mot kvinnor.

Det vore intressant att veta åldersspannet på dessa män. Är det kanske söndercurlade 90-talister som utgör merparten av de män som obekymrat tar för sig av okända, oskyldiga tjejer och kvinnor på badinrättningar, festivaler och i mörka buskage? Är det kanske konservativa nationalister med kvinnosyn från 30-talet eller helt enkelt män som hatar kvinnor?

Jag har ingen aning, det enda jag vet är att rädslan hos kvinnor slår tillbaka mot alla män, även de oskyldiga. Därför är detta inte ett kvinnoproblem eller en kvinnofråga…det är ett mansproblem och en mansfråga.