Ett litet strå till miljöstacken

Klimat- och miljöfrågor är ofta svårtillgängliga för oss ”vanliga” människor som är oroade och intresserade men kanske inte så insatta eller behärskar de vetenskapliga termer och slutsatser som ofta presenteras. Frågorna rör sig också över ett stort spektra, allt ifrån döende mikroorganismer i haven och svältande isbjörnar i arktis till luftföroreningar, utsläppsrätter, skogsskövling, klimatkompensation, food waste och uppspolat plastskräp på stränderna.

Det finns så många infallsvinklar till klimathotet att det kan kännas rätt så hopplöst, men grejen är att liten ansträngning av många människor faktiskt ger stora resultat i längden.

Man kan självklart se över sin egen vardag och göra små förändringar i sophantering, se över sina resvanor, sin konsumtion av vissa produkter eller försöka påverka sina lokala handlare när det gäller miljöfarliga produkter och omhändertagande av kasserade varor etc. Man kan även sikta in sig på ett, ett ett par områden som man är särskilt intresserad eller oroad över, t.ex. föroreningen av våra oceaner samt mat- textil- och annat resursslöseri som jag själv valt att fokusera på. Ta reda på fakta, försök att påverka endera enskilt eller via en organisation eller grupp. Jag är inte aktiv så mycket IRL, men försöker engagera mig via nätet i den mån jag kan. Jag stödjer en del organisationer och miljöprojekt och har även planer på ett eget småskaligt recycling-projekt så småningom.

Det behöver inte vara så komplicerat, det enda som krävs är vilja, stöd, intresse för att påverka miljöpolitiken från så många som möjligt. Vilja att försöka rädda vår planet för framtiden, och stöd och intresse för klimatvänlig innovation och miljösmarta val i vardagen.

Annonser

Onaturlig naturupplevelse

För en tid sedan inträffade en tragisk händelse i en av våra populära djurparker. En skötare blev attackerad av en björn (nya uppgifter säger två björnar) och avled av sina skador. Skötaren befann sig inne i ett hägn tillsammans med en familj som skulle få ”hjälpa till” att mata björnarna. En björn (eller två) hade lyckats gräva sig in i hägnet och kände därefter med all sannolikhet doften av maten. Björnen avlivades förstås.

Detta får det att skava inom mig och fundera över med vilken rätt vi först berövar våra vilda djur friheten genom att först stänga in dem, och sedan skjuter dem när deras naturliga rovdjursinstinkter slår tillbaka mot oss?

Jag är väldigt kluven inför det här med djurparker i största allmänhet. Samtidigt som jag kan tycka att de kan vara bra i undervisningssyfte eller för reproduktion av utrotningshotade arter, anser jag det vara fel att hålla friska, vilda djur i fångenskap enbart för vårt höga nöjes skull. Jag kan likställa mina åsikter i frågan med jämförelsen naturvårdande jakt som syftar till att hålla viltstammarna i schack, vs ren nöjes- och troféjakt. Det sistnämnda får mig för övrigt att må genuint illa.

Att hålla djur i fångenskap enbart för människans underhållning är ytterst förlegat och glädjande nog har flera cirkusar och djurparker fått begränsa eller helt stänga ned sin verksamhet p.g.a. djurrättsorganisationers och allmänhetens protester. Det är ett steg i rätt riktning. Vilda djur bör ses i sin naturliga miljö, djur i fångenskap ger ingen äkta upplevelse så för egen del kan jag tänka mig att istället förespråka viltsafaris. Dessa sker åtminstone mer på djurens egna villkor.

Isbjörnens tinande tillvaro

Isbjörnen har inga fiender förutom människan som jagat dem hårt under lång tid. Det största hotet idag, när jakten är reglerad, är den globala temperaturhöjningen och illegal jakt. På grund av växthusgaser i atmosfären smälter den arktiska havsisen tidigare varje år vilket ger isbjörnarna kortare tid att jaga och bygga upp fettreserverna inför sommaren. Dessutom har nu även vinterisen börjat frysa till 3-4 veckor senare än normalt i östra Sibirien och Hudson Bay i Kanada, vilket innebär att strandade isbjörnar inte kommer ut som vanligt på havsisen för att jaga säl och fylla på fettdepåerna.

Amerikanska forskare har beräknat att 1/3 av världens isbjörnar kan vara borta vid år 2050 på grund av att havsisarna sommartid kommer att smälta bort i stora områden i Arktis (Svalbard, Sibirien och Alaska).

 

 

Andra hot mot isbjörnarna är föroreningar och bekämpningsmedel som förs från söder till Arktis i norr via vindar och havsströmmar. Vissa av dessa kemikalier är mycket långlivade organiska föreningar (Persistent organic pollutants; POPs) och de samlas upp i den arktiska näringskedjan. När de når topp-predatorn, isbjörnen, har koncentrationen av dessa giftiga ämnen nått en alarmerande nivå. När isbjörnarna svälter finns det stor risk att miljögifterna kommer ut i kroppen och försvagar immunförsvaret. Tyvärr förs miljögifterna över från mamman till ungarna via dimjölken.

Visste du att

  • Isbjörnen har utvecklats från brunbjörnen.
  • Isbjörnen är världens största köttätande landdäggdjur.
  • I arktiska Kanada har isbjörnar setts i skogar så långt som 200 km in från kusten.
  • När isbjörnen står på bakbenen blir den större än en liten elefant.
  • Isbjörnens hud är svart under den vita pälsen.
  • Under sommaren tillbringar isbjörnarna en fjärdedel av sin tid med att sova.
  • Isbjörnen har ett andra genomskinligt ögonlock som fungerar som ett par simglasögon och skyddar ögonen när de simmar.

Källa: WWF          

WWF arbetar för att säkra en framtid för världens isbjörnar. Läs mer här >>