”Allas lika värde”

Kan man förespråka allas lika värde och samtidigt vara invandringskritisk? Frågan flög till synes obemärkt förbi under en kafferast och frågeställaren vågade, antagligen p.g.a. tystnaden som plötsligt uppstod, inte framhärda vidare. Men frågan fastnade hos mig och jag började fundera över vad som egentligen avsågs.

Allas lika värde” kan ju avse många saker, likvärdiga rättigheter, skyldigheter, jämlikhet osv. , men mest av allt tycker jag att det bottnar i synsätt, jämförelse och betraktande, hur vi som människor ser på varandra med utgångspunkt från oss själva. Är en annan människa värd lika mycket som en själv? Värd samma möjligheter och framtidsutsikter oavsett ursprung och härkomst?

Om man tänker bort alla andra förutsättningar som t.ex. miljö, uppväxtförhållanden, religösa och sociala aspekter etc. måste man ändå tycka att vi alla har samma ursprungsvärde i livet, och att alla äger samma rätt att kräva empati och förståelse från sina medmänniskor vid olyckliga omständigheter och katastrofer oavsett kulturella eller andra värdsliga skillnader.

Men om man nu har den övertygelsen, kan man då samtidigt tycka att invandringen och flyktingmottagandet gått för långt, att det inkräktar på vårt sätt att leva och rent utav utgör ett hot mot samhället och dess funktioner? Javisst, säger jag, så länge man kritiserar själva systemet och inte lägger någon skuld på individen.

Invandring har alltid varit en del av utveckling och produktiv framgång i de flesta länder vare sig det har gällt på frivillig basis eller inte. Vad hade t.ex. USA varit utan immigration? Men världen har inte sett en sådan massiv flyktingkris som främst Europa haft de senaste åren och självklart uppstår stora problem i spåren av denna, särskilt när länder inte har samma förmåga eller vilja att hjälpa vilket skapat en snedfördelning.

Jag är själv en stark förespråkare för alla människors lika värde ur alla aspekter, men också mycket kritisk till flykting- och integrationspolitiken sett ur vissa perspektiv och inom vissa områden. Men det viktiga är att det aldrig får handla om att rikta kritik, irritation, frustration eller ilska mot människor som befinner sig i en situation vi aldrig själva har upplevt och förhoppningsvis aldrig kommer att uppleva, utan ska riktas mot ansvariga politiker, beslutsfattare, myndigheter och regering.

Det ena utesluter alltså inte det andra, men man måste vara mycket tydlig med i vilken riktning man sparkar…..

Annonser

När Annie går i taket

Jag blir så trött på alliansens dramatiska utspel. Efter (S) och (V)s överenskommelse om vinsttak för privata aktörer inom skola och omsorg påstår Annie Lööf att detta är en attack på människors valfrihet och orsakar en oerhörd oro. Det enda som oroar undertecknad är alliansen svaghet för onödig alarmism och de enda som verkligen oroas av själva vinstfrågan är Svenskt Näringsliv.

Det verkar som om man tror att samtliga välfärdsföretag kommer att lägga ner verksamheten p.g.a. detta. I sådana fall good riddance och lika bra eftersom det då inte finns någon verklig vilja att bedriva någon seriös verksamhet utan syftet består då endast av ren profit d.v.s. vinstbegär. Nu tror jag att de flesta verksamheter kommer att bestå trots ett eventuellt tak, och dessutom rensa de ruttna agnarna från vetet, och då är ju valfriheten i det närmaste intakt. En annan sanning man blundar för är att en övervägande del av medborgarna de facto är för ett vinsttak.

Slutligen är detta en ganska onödig sak att skrika sig hes över eftersom lagförslaget med största sannolikhet kommer att röstas ned av högersidan, så varför all denna dramatik Annie?

Att hellre fälla än fria

En fråga jag kommit på mig själv med att ställa mig mer frekvent på sistone är: Har #MeToo-rörelsen skapat en ängslighet som helt vänt på det gamla uttrycket ”hellre fria än fälla”?

Min åsikt, d.v.s. att det alltid är den utsatta parten, i dessa fall kvinnan, som har obestridligt tolkningsföreträde kommer aldrig att förändras, men förhållningssätt och agerande från omgivningen kan i vissa fall ifrågasättas. Det finns risk för att hela rörelsen och själva grundproblematiken förvanskas och förminskas om fokus läggs på helt fel saker.

Jag förstår att en del män gärna flyttar fokus från kvinnors historiska utsatthet till männens i nuläget utsatta situation med utpekanden och anklagelser av varierande allvarlighetsgrad, men alla försök till jämförelser med vad kvinnor alltid fått utstå och uthärda är omöjliga och enbart löjliga.Däremot måste man nog sansa sig lite från båda hållen, främst för att hålla rörelsen och ämnet levande och relevant, men också för att låta den vara diskuterbar på en seriös nivå. Nu verkar många vara rädda för att uttala sig ”fel”, d.v.s. lite spontant, klumpigt och ogenomtänkt med risk för missförstånd vilket är väldigt lätt när mottagaren ofta aktivt letar efter vaga förklaringar som kan vinklas lite hur som helst.

Man tar från ledningshåll också det säkra före det osäkra och fryser ut, avlägsnar eller avskedar personer som utpekas på ibland väldigt lösa och icke verifierade grunder vilket leder till en välkommen bekräftelse för de män som påstår sig vara utsatt för en veritabel ”häxjakt”.

Genom ängslighet över att hamna på ”fel” sida i debatten underlättar man alltså istället för de som redan befinner sig på denna sida, d.v.s. de som kritiserar, förlöjligar eller avfärdar hela #metoo-rörelsen som feministiska fjanterier.

 

Jag tycker också att vi ska vara noggranna med vilka ord vi använder, jag ogillar starkt när man använder orden ”offer” och ”förövare” annat än i allvarliga brottsfall, t.ex. våldtäkt, grovt sexuellt eller annat våld. Det blir helt fel när det avser tafsande eller verbala kränkningar eftersom det bidrar till att jämställa handlingarnas allvarsgrad vilket i förlängningen kan bidra till att dessa kränkningar förlöjligas och minimaliseras. Problemet är att det inte finns några bra och rättvisande ersättningsord annat än exempelvis ”den utsatta” och ”gärningspersonen”.

Jag kan också tänka mig att väldigt få kvinnor vare sig vill bli kallade eller ser sig själva som offer i den bemärkelsen att de ska anses som svaga och totalt hjälplösa varelser, när det i själva verket krävs oerhörd styrka att först bli utsatt och sedan tvingas fortsätta leva sitt liv i påtvingad tystnad, rädsla och i värsta fall trauma.

De kvinnor som nu gått ut med sina berättelser, oavsett när i tiden händelsen inföll, är alla starka, modiga hjältinnor och förebilder till alla dem som hädanefter förhoppningsvis aldrig kommer att i tysthet tolerera kränkningar av något slag.

 

Anna Hedenmo, Publicistklubbens ordförande och känd från SVTs Agenda har en intressant tanke när det gäller journalistiken och medias granskning av #metoo-kampanjen. Hon tror att rädslan för att granska den”goda sidan” har satt den journalistiska reflexen ur spel. Läs hennes artikel i ämnet här >>